Accessibility Menu

Accessibility Statement

https://cannassure.life מחויב לספק באתר תוכן נגיש לקהל הרחב ככל שניתן, ללא כל קשר לטכנולוגיה בה נבנה האתר. אנחנו פועלים לעדכן ולהטמיע את כללי הנגישות ככל שניתן בהתאם לעקרונות תקן הנגישות. האתר עומד בהתאם לדרישות הנגישות לרמה 2 (AA) של ארגון W3C . בקישורים תמצאו פירוט התנאים בהם עומד האתרבעברית ובאנגלית. בנוסף האתר נבנה לפי התקן של W3C ל- CSS ו- HTML האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים המובילים.

מבנה האתר והתאמות נגישות

תכני האתר כתובים באופן מסודר והיררכי. במידת הצורך קיימים הסברים לצד התוכן.

לכל התמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (alt).

איזורי הפוקוס מסומנים באופן ברור.

חוקי ARIA

באתר זה הוטמעו חוקי ARIA העוזרים לפרש את תוכן האתר בצורה מדויקת וטובה יותר, עבור קןראי מסך, והוטמעו הודעות והתראות יחודיות לפריטים אנטראקטיבים שונים (פופ-אפים טפסים וכו')

תפריט נגישות

באתר קיים תפריט נגישות ייעודי. ניתן לפתוח אותו בלחיצה על האייקון . דרך התפריט ניתן לעצור אנימציות, להגדיל קונטרסט, להדגיש קישורים ולשנות את גודל הפונט.

נתקלתם בבעיה? ספרו לנו!

באתר זה הושקעו מאמצים רבים על מנת להפוך אותו לנגיש ושימושי עבור כלל הגולשים. אנחנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר. במידה ומצאתם ו/או נתקלתם בקשיים בגלישה באתר, אל תהססו לדווח לנו לכתובת המייל: customers@cannassure.life.

אנחנו נטפל בבעיה ונחזור אליכם בהקדם עם פרטים על טיפולה.

תאריך עדכון אחרון של ההצהרה: 20/06/19

הודעה על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ב', ה- 14 בפברואר, 2022 בשעה 12:00, באמצעות מערכת ה- ZOOM בלינק: https://us02web.zoom.us/j/83685557514?pwd=czcwaU1aV0ttQlFLQ0NLc1ROaDU1UT09#success (להלן: "האסיפה הכללית"). במידה ולא יהיה מניין חוקי האסיפה תדחה לשעה 14:00, באותו היום, באותו המקום של האסיפה הכללית. יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום ב' ה-10 בינואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-005314), באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות:  http://www.magna.isa.gov.il  ו- http://maya.tase.co.il.

 

 1. הנושאים שעל סדר היום

אישור חידוש מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה.

מינוי הגב' ורדה קלל לתפקיד של דירקטורית חיצונים בחברה ואישור זכאותה לגמול.

 

2. מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר של יום ב', ה-17 בינואר 2022.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום ה', ה-3 בפברואר, 2022.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית, המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

 

בכבוד רב,

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

צרו קשר

    * שדות חובה

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.